Кобзар
Національна спілка кобзарів України

Науково-практична конференція «Чернігівська кобзарська школа»

 

25.11.2010

25 (26) листопада 2010 року в м. Чернігові у Національному педагогічному університеті ім. Т. Г. Шевченка відбудеться науково-практична конференція «Чернігівська кобзарська школа».

Організатори: Національна спілка кобзарів України, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігівський обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, Чернігівське музичне училище ім. Л. М. Ревуцького, Чернігівська обласна спілка кобзарів, Управління культури Чернігівської міської ради, Чернігівська музична школа №1 ім. С. В. Вільконського.

Запрошуємо до участі в конференції усіх зацікавлених осіб.

Розклад конференції

 • 09.00 пленарне засідання учасників конференції;
 • 16.00 концерт (актова зала).

Наукові напрямки конференції

 • Кобзарство як феномен української музичної культури.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку бандурного мистецтва: специфіка регіонального розвитку.
 • Музичний інструментарій народного виконавства: тенденції і проблеми.
 • Жанрове розмаїття вокально- інструментальної народної творчості.
 • Методичні засади мистецтва гри на бандурі.
 • Персоналії бандурної творчості: виконавці та композитори.
 • Фольклористи, етнографи, збирачі старожитностей та їх роль у збереженні народних традицій та репертуару.
 • Зображення постатей народних музикантів у мистецтві (образотворчому, театральному, літературному тощо).

Робоча мова конференції: українська.

Вимоги до змісту та оформлення тез

Зміст та структура статті повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових видань (див. Бюлетень ВАК України):

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки;
 • список використаних джерел.

Рукопис подається в друкованому та електронному варіантах. Обсяг до 5 сторінок, А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля 2,5 зі всіх боків. Вирівнювання абзаців за шириною.

Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури (література подається в кінці статті за алфавітом, згідно вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Матеріали конференції планується видати після її завершення.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення публікації до друку, про що автору буде повідомлено окремо.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Фінансові умови: витрати на проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасника конференції.

Для участі в конференції необхідно подати в Оргкомітет матеріали для публікації разом із заявкою.

Соціалізація

 
2007-2023 © Національна спілка кобзарів України
Копіювання матеріалів сайту без дозволу адміністрації заборонене.
Створила Mirra