Кобзар
Національна спілка кобзарів України

Конференція «Остап Вересай – феномен української культури»

 

12.12.2023

12.12.2023 конференція «ОСТАП ВЕРЕСАЙ – ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Київський Національний університет культури і мистецтв,
Факультет музичного мистецтва КНУКіМ,
ПЗВО «Київський університет культури»,
Національна Спілка кобзарів України,
Студентське наукове товариство ФММ КНУКіМ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«ОСТАП ВЕРЕСАЙ – ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
(до 220-річчя з дня народження кобзаря)

Дата проведення: 12 грудня 2023 р.

Форма проведення – онлайн (платформа Zoom)

Мета проведення заходу: привернення уваги до історії української культури, зокрема: значення постаті О. Вересая в українській культурі, вивчення стильового, творчого та джерелознавчого аспектів його творчості, виконання його композицій, розвиток закладених кобзарем виконавських традицій, дослідження стану та перспектив досліджень мистецької спадщини О. Вересая на сучасному етапі та ін.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Остап Вересай як особлива багатогранна постать українського кобзарського цеху.
 2. Музична спадщина Остапа Вересая.
 3. Остап Вересай та Микола Лисенко.
 4. «Гомер наш польовий, славетний Вересай» (М. Рильський): вшанування Остапа Вересая в сучасній Україні.
 5. Теоретичні та історико-культурологічні аспекти музичного мистецтва.

Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний внесок: відсутній.

За результатами конференції буде видано: електронні сертифікати та електронну збірку матеріалів із розміщенням на офіційному сайті факультету музичного мистецтва КНУКіМ (плата за публікацію матеріалів та сертифікат не стягується).

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?

Надіслати до 1 грудня 2023 р. на адресу оргкомітету: konf_fmm@ukr.net тези, оформлені відповідно до вимог.

Вимоги до матеріалів:

 1. Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
 2. Орієнтація: книжкова.
 3. Нумерація сторінок: відсутня.
 4. Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см.
 5. Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) – 14.
 6. Міжрядковий інтервал: 1,5 рядка.
 7. Об’єм тез: 3 - 7 сторінок А4.

Оформлення матеріалів:

 • назва;
 • ПІБ автора повністю; вчений ступінь, звання, посада (за наявності);
 • ПІБ наукового керівника, вчений ступінь, звання, посада;
 • місце роботи (навчання);
 • ORCID (за наявності);
 • електронна адреса автора;
 • текст тез (кегль 14, інтервал – 1,5, абзац (відступ) – 1,25 см, вирівнювання по ширині).

Структура тексту:

 • актуальність;
 • мета;
 • основний текст;
 • висновки;
 • література (оформлюється за ДСТУ 8302:2015).

Соціалізація

 
2007-2023 © Національна спілка кобзарів України
Копіювання матеріалів сайту без дозволу адміністрації заборонене.
Створила Mirra